2023-03-18 - Championship
Sunderland Sunderland Sunderland 1
FT
1 Luton Town Luton Luton Town